ZÁBAVA

ZÁBAVA

Existuje teória, že slovo zábava má väzbu na slovo baviť sa. Toho sa my Muzičkári držíme. Nie je na škodu sa raz začas zabaviť do roztrhania tela. Jedným z prirodzených spúšťačov je folklór, čo sa nám už mnohokrát potvrdilo a čo radi dokážeme. A tak Muzička spolu so svojimi tanečníkmi postupne vytvorila teambuildingový program s jednoduchým názvom Zábava. Zväčša prebieha podľa našich dole uvedených predstáv, teda je okolo neho veľa veselosti; nikoho netreba do ničoho tlačiť.

Systém je pomerne jednoduchý

Systém je pomerne jednoduchý

V prvej časti ľuďom v skratke vysvetlíme, o čo ide – že sa netreba báť, že sa treba spotiť, že aj smiešny pohyb pred kapelou je lepší ako nuda pred TV…

V zápätí ľudia začnú „pracovať“; budú prebiehať štyri paralelné aktivity:
Máme vlastnú ľudovku – v každej firme je zopár muzikantov hrajúcich na nejaké (je jedno aké) nástroje, z ktorých vytvoríme firemnú kapelu (zapojenie sa múzických antitalentov do hry a vytváranie hudobných nástrojov z predmetov dennej potreby je pre nás vždy výzvou). Ak sa nenájde dosť muzikantov, kapelu doplníme do hrateľnej podoby. Veľkým happyendom by bolo, ak by tým vlastne vznikla dlhšiehrajúca firemná hudobná skupina.

Mužský spev, ženský spev, tanec

Mužský spev, ženský spev, tanec

Nemuzikanti sa naučia tancovať zopár základných slovenských tancov (Terchová, Čierny Balog…) a spievať zopár pesničiek. Aké tance a piesne sa budú učiť, to si dohodneme na mieste podľa chuti účastníkov. Samozrejme, učenie prebieha uvoľnene, ľudia si sami vyberajú, čo ich viac baví.

Po dvojhodinovom oddychu, spojeným s večerou, nastane vyvrcholenie dňa: Zábava. Cieľom zábavy je samotná zábava, tzn. vítaný je akýkoľvek pozitívny prejav, nielen spev alebo tanec. Na každej dobrej zábave je nejaký „žhavič“, „agresor“, „organizátor“ – starejší“, “hodinár” a pod. Všetky úchylky sú vítané a ráno môžu byť predmetom hlboko analytickej debaty.

vlado@rozhybkosti.sk