NOVÁ SÚŤAŽ SÓLISTOV TANEČNÍKOV

NOVINKA, KTORÁ MÁ ZA CIEĽ PODPORIŤ POZNANIE. Dôležité poznanie pôvodného tanečného materiálu, rovnako ako aj poznanie princípov scénickej tvorby.

MYŠLIENKA A PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

MYŠLIENKA A PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

PRIPRAVUJEME…

NULTÝ ROČNÍK 2017

Pilotný ročník súťaže sólistov tanečníkov v ľudovom tanci sa uskutočnil počas podujatia Rozhybkosti vo Východnej 11. augusta (piatok).

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE PRE ROČNÍK 2018

PRIPRAVUJEME…

Kategória KORENE

Kategória KORENE

PRIPRAVUJEME…

Kategória KRÍDLA

Kategória KRÍDLA

PRIPRAVUJEME…

vlado@rozhybkosti.sk