HybajHO družina – švárni junáci, ktorým ľudový tanec učaroval. V žilách im poctivá krv folklórna koluje a dobrá nálada ich neopúšťa.

INFORMÁCIE PRIPRAVUJEME

vlado@rozhybkosti.sk