Konečne už aj naše...

Konečne už aj naše...

Tradičné – ľudové tance majú na celom sveta aj v dnešnej dobe veľa priaznivcov. Flamenco, Argentínske tango, salsa, a konečne už aj naše ľudové tance. Keďže nie každý má možnosť navštevovať niektoré z tanečných telies vzniká tu potreba nájsť iný spôsob, ako sprístupniť ľudový tanec úplne každému, nech si ktokoľvek môže kvalitne zatancovať bez toho, aby sa musel zúčastňovať pravidelných nácvikov a predstavení. Z toho dôvodu priebežne organizujeme wor­kshopy ľudového tanca a vychádzame tak v ústrety záujemcom v čo najširšej ponuke. To všetko pre tanečníkov aj netanečníkov.

Obdarujte aj VY svojich zamestnancov kurzom ľudového tanca s profesionálnym pedagógom.

Budovanie si lepších vzťahov medzi zamestnancami pri spoločne strávenom čase na ľudovú nôtu bude vo výsledku pozitívom aj pre samotnú firmu. Celoročná ponuka škôl ľudového tanca pod vedením profesionálneho pedagóga pre jednotlivcov i väčšie skupiny.

Základné info:

Základné info:

  • výučba prebieha na playback no v prípade záujmu je možné dohodnúť aj živú ľudovú hudbu
  • vo väčších ale aj menších skupinách podľa potrieb firmy
  • jednorázovo alebo aj na dlhšie obdobie
  • v priestoroch firmy alebo kdekoľvek podľa predstáv klienta

Darujte zamestnancom možnosť poznávania vlastnej kultúry.

Získavanie hodnôt

Získavanie hodnôt

Kurzy prebiehajú v uvoľnenej atmosfére a sú zamerané na získanie základných zručností pri tancovaní ľudového tanca.

  • improvizácia
  • priestorové vnímanie
  • rozvoj rytmického vnímania a pod.

Tieto kurzy návštevníkov kondične posilnia, odreagujú po náročných dňoch a prostredníctvom endorfínov im dodajú pozitívnu energiu na najbližšie mesiace.

vlado@rozhybkosti.sk