Tanečná skupina Partia – je nezávislé profesionálne tanečné zoskupenie, ktoré tvoria interpreti venujúci sa širokému spektru tanečných techník, dominuje však tanec tradičný. Interpretačnú zložku tvoria tanečníci s odborným vzdelaním a študenti Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Partia funguje v nestabilnom zložení už od roku 2005. Dodnes jej pôsobenie zaznamenal festival Oživené tance, kde sa prezentovala s programom „Transkripcia“, objavila sa na scéne Sľuku v projekte Mareka Ťapáka „Tanec medzi črepinami“, vystupovala v rámci Košických folklórnych dní s predstavením „Cofeedeldrom“.

Na svojich predstaveniach divákom ponúka ukážky prepisov autentických tradičných tancov, ako aj ich experimentálne poňatie s dramatickými prvkami, s využitím aj iných tanečných techník (americký step, španielské flamenco, brazílska capoeira, jazzový a moderný tanec). Hudobným doprovodom Partie je Hudba Michala Nogu, Banda a Muzička.

vlado@rozhybkosti.sk