CHOREOGRAFICKÁ PRAX

 • FS ŽELEZIAR – „Gadži-Romale chavale“ (Košice, 2002)
 • KMAF, DRAGÚNI – „Husľovačka“ I a II (Košice – Bratislava, 2003 – 2006)
 • TANEC MEDZI ČREPINAMI – (asistent choreografa) projekt Mareka Ťapáka (Bratislava, 2006)
 • CAMINOS DEL FLAMENCO – „Cesty flamenca“ (Praha 2007)
 • SĽUK- „Tancovali naši vašim“ (Bratislava, 2007)
 • ŽELEZIAR – „Muž a žena v tanci" (Košice, 2008)
 • PARTIA A BANDA – Celovečerné predstavenie (Bratislava, 2008)
 • ŠTÁTNA OPERA – „Fidlikant na streche“ – réžia Jozef Krasula (Banská Bystrica, 2008)
 • DIVADLO STANICA-ZÁREČIE – „Projekt. Svadba“, Grand prix nová dráma (Žilina, 2010)
 • SĽUK – „Chorea Slovaca“ (Bratislava, 2011)
 • ŽELEZIAR – „Hodina deväťdesiatnikom", (Košice, 2012)
 • DIVADLO NA PERÓNE – „Causa bonasus“, pohybová spolupráca (Košice, 2012)
 • CELOSLOVENSKÁ CHOREO. SÚŤAŽ – 1. miesto komorné choreo., „Kamenické fintičky“ TS Partia (2012)
 • ŽELEZIAR – „Tanec – Legenda – Rituál“, (Košice, 2013)
 • LÚČNICA – „Obrazy z minulosti“ (Bratislava, 2013)
 • VYTVORILA DEDINA TANCUJE MESTO – tanečná inscenácia (výber sólistov tanečníkov, Košice, 2014 – 2015)
 • FOLKLÓRNE SÚBORY- Zemplín, Lipa, Hornád, Železiar, Technik, Čarnica, Borievka, Nadšenci, Háj, Tarka a ďalšie.

PEDAGOGICKÁ PRAX

 • TANEČNÝ DOM – Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Tokio, Budapešť, Praha, Trenčín, Čadca, Brno a ďalšie (2001–2017)
 • FS ŽELEZIAR, SZUŠ KOŠICE – Tanečný pedagóg (2002–2004)
 • FOLKLORE REPORT TOKIO – workshopy tanca (Tokio, 2004)
 • FESTIVAL POHODA – Nay Tanečný dom (2005–2016)
 • MAĎARSKÝ ŠTÁTNY SÚBOR – tanečná príprava (Budapešť, 2004–2005)
 • US LÚČNICA – tanečná príprava choreografickej časti „Slovenský triptych“(Bra­tislava, 2007)
 • AMU – workshopy tanca (Praha 2007)
 • SĽUK – tanečná príprava (Bratislava, 2010)
 • STV – KAPURA – Pedagóg a koordinátor školy tanca televíznej relácie (Košice, 2009–2016)
 • STUDIA ACADEMICA SLOVACA – workshopy ĺudového tanca (Bratislava, 2010–2016)
 • BRAUCHTUMSWOCHE – choreografický workshop (Fiesh, Švajčiarsko 2012, 2016)
 • FOLKLÓRNY SZOTTES TÁBOR – workshopy tanca (Krásnohorská Dlhá Lúka, 2012)
 • FOLKLÓRNE SÚBORY- Zemplín, Lipa, Hornád, Železiar, Technik, Borievka, Nadšenci, Háj, Tarka a ďalšie.

INTERPRETAČNÁ PRAX A INÉ

 • Spoluzriaďovateľ súkromného Archívu ľudovej kultúry – Košice a o. z. Klub milovníkov folklóru – Košice
 • Dramaturgia CD „Takú mi cigán hraj“ O.Z. Klub milovníkov folklóru
 • Viacnásobný víťaz celoslovenských choreografických súťaží a súťaží sólistov tanečníkov (2001–2008)

vlado@rozhybkosti.sk