MYŠLIENKA TANEČNÉHO DOMU

Myšlienka Tanečných domov vznikla pred viac ako tridsiatimi rokmi. Na najväčších festivaloch na Slovensku (Pohoda, Východná, Terchová...), ale hlavne na Tanečných domoch v mestách hnutie, prezentujúce tradičné tance širokej verejnosti zábavnou, mimoscénickou formou, nachádza v súčasnosti čoraz viac priaznivcov.

Tradičné ľudové tance majú na celom svete aj v dnešnej dobe veľa priaznivcov. Flamenco, Argentínske tango, salsa, ale aj naše ľudové tance. Keďže nie každý má možnosť navštevovať niektoré z tanečných telies, vzniká tu potreba nájsť iný spôsob, ako sprístupniť ľudový tanec úplne každému, nech si ktokoľvek môže kvalitne zatancovať bez toho, aby sa musel zúčastňovať pravidelných nácvikov a predstavení. Záujemcovia sa zúčastňujú rôznych večerných a víkendových workshopov a práve z tejto potreby vznikla pred viac ako tridsiatimi rokmi myšlienka Tanečných domov.

Podstatou už spomínaných Tanečných domov je „vrátiť tance z javiska, späť medzi ľudí“, kde hlavným cieľom je poznať pôvodnú štruktúru toho ktorého vyučovaného tanca podľa regionálnych pravidiel a dokázať ju slobodne používať a improvizovať. Tieto podujatia majú zábavný, ale prioritne aj osvetový charakter. Účastníci Tanečných domov si osvojujú tradičné tance tak, ako sa vyvinuli vo svojom prirodzenom prostredí, očistené od rôznych experimentálnych zásahov tvorcov.

Na najväčších festivaloch na Slovensku (Pohoda, Východna, Terchová, Myjava…), ale aj na Tanečných domoch v mestách (najintenzívnejšie v Košiciach, Bratislave, Trenčíne a v Čadci), hnutie, prezentujúce tradičné tance širokej verejnosti zábavnou, mimoscénickou formou, nachádza v súčasnosti čoraz viac priaznivcov.

Názov "Tanečný dom" už na začiatku 19. storočia.

Výraz „tanečný dom“ uvádza vo svojich spisoch už na začiatku 19. storočia Anton Bernolák a vysvetľuje ho ako miesto, kde sa ľudia stretávajú za účelom tanca.

Počas jednotlivých škôl sa účastníci naučia základné tanečné motívy z oblasti, ktorá sa práve vyučuje, po výukových častiach nasleduje „AFTER PARTY“ – voľná zábava a rozkazovanie si pri muzike (čiže uplatňovanie naučených tanečných kombinácií v praxi).

Počas celého večera sa premietajú archívne materiály, pri ktorých si môžu oddýchnuť unavení účastníci alebo návštevníci, ktorí sa neodhodlali pridať sa k tancujúcej mase ľudí (všetkých vekových kategórií), alebo boli zvedaví ako tanečný či spevavý dom vlastne funguje.

V Bratislave a Košiciach sa konajú tanečné domy pravidelne každý mesiac, v Trenčíne, Podolí, Žiline, Čadci, BB, (atď.) približne 2× ročne.

vlado@rozhybkosti.sk