Hudobno – tanečný projekt – výber sólistov tanečníkov a muzikantov z celého Slovenska. Predstavenie s primášom Michalom Nogom, tancujúcimi choreografmi Vladimírom Michalkom, Petrom Vajdom a Štefanom Štecom a s výberom tanečníkov a muzikantov z deviatich súborov.

Zachované prvky tradičnej ľudovej kultúry vytvárajú základ pre pochopenie duchovnej vyspelosti predchádzajúcich generácií. Nás tradičná ľudová kultúra ako jednotlivcov (interpretov, tvorcov) formuje a to aj napriek tomu, že sme nikdy nežili alebo už nežijeme v obci. V hudobno-tanečnom predstavení „Vytvorila dedina, tancuje mesto“ preto predvedieme ľudové tance a hudbu v pôvodnej podobe, ale aj scénicky upravené.

hudobno-tanečný program
námet: V. Michalko, choreografia: V. Michalko, Š. Štec, P. Vajda, hudobné spracovanie: M. Noga

vlado@rozhybkosti.sk